Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Úradná tabuľa

27.07.2020 Verejná vyhláška - Košice – Furča – prívod vody Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou 24.07.2020 Výstavba miestnej komunikácie ul. Vínová od 28.7.2020 do 21.8.2020 22.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 01.07.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie o povolení stavby 25.06.2020 Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto 25.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania vodnej stavby Košická nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity Predĺženie platnosti stavebného povolenia 19.06.2020 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 16.30 hod 09.06.2020 Návrh záverečného účtu za rok 2019 08.06.2020 Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 06.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania R2 Šaca – Košické Olšany 05.05.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 22.04.2020 Výzva na predkladanie ponúk pre potreby prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky,; určenie dodávateľa predmetu obstarávania - rekonštrukcia miestneho chodníka ul. Poľná 07.04.2020 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Oznam 01.04.2020 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 01.04.2020 Všeobecne záväzné nariadenie 2/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 26.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 25.03.2020 IX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 31. marec 2020 o 16:30 hod. 10.03.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 09.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 22.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015 o symboloch mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 16.12.2015 15. Fašiangový ples starostu mestskej časti Košická Nová Ves

Aktuality

06.08.2020 Zmena otváracích hodín - Pošta 10.8. - 21.8.2020 27.07.2020 Verejná vyhláška - Košice – Furča – prívod vody Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou 22.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 01.07.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie o povolení stavby 19.06.2020 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 16.30 hod 25.05.2020 Otváracie hodiny Pošta 14 (pri miestnom úrade) dňa 26.5.2020 od 16:00 do 18:00 hod. 06.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania R2 Šaca – Košické Olšany 23.04.2020 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - Aktualizované v období od 24. 04. 2020 - 30. 04. 2020 07.04.2020 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Oznam 26.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 25.03.2020 IX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 31. marec 2020 o 16:30 hod. 13.03.2020 Koronavírus - rady a usmernenia 09.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 22.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov 18.03.2016 VZN 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015 o symboloch mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 16.12.2015 15. Fašiangový ples starostu mestskej časti Košická Nová Ves 03.08.2015 Zastupiteľstvá r. 2015
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov