Oznámenie o vybavení petície

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Košická Nová Ves zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

 

"Petícia za krajšiu Košickú Novú Ves"

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov