Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Verejné zhromaždenie obyvateľov

Košice, 20. 3. 2018

P O Z V Á N K A

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Košická Nová Ves

podľa § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

z v o l á v a

 

zhromaždenie obyvateľov na deň  7. apríl 2018 (sobota) o  15:00 hod.

 

v  priestoroch bývalej ZŠ Poľná 1 s programom:

 

  1. Riešenia statickej a dynamickej dopravy a parkovanie v mestskej časti
  2. Rôzne
  3. Diskusia

 

                     Ing. Milan Lesňák

                        Starosta MĆ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov