Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach vyhlásil „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach dnes (15. 6. 2018) vyhlásilo „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom, a na lesných pozemkoch" v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie, od 15. 6. 2018 od 15.00 hod., do odvolania.

V „Čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým i právnickým osobám sa v zmysle príslušného zákona (314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi) a vyhlášky MV SR (121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii) na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch zakazuje: fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov; zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia; spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov, sú v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom povinní: zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, podľa vypracovaného časového harmonogramu. 

OR HaZZ v Košiciach vyhlásilo „Čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru" na územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie vzhľadom na zvýšený počet požiarov, a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov