Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Verejné obstarávanie

19.07.2022 Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou Komunálne vozidlo 30.06.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky: Oprava miestneho chodníka – ulica Furčianská I. etapa Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 25.03.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky: Informačno- navigačný systém v MČ Košice-Košická Nová Ves Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Informačno- navigačný systém v MČ Košice-Košická Nová Ves 23.03.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky Projektová dokumentácia pre stavbu Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košická Nová Ves na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Projektová dokumentácia pre stavbu Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košická Nová Ves 05.05.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 22.04.2020 Výzva na predkladanie ponúk pre potreby prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky,; určenie dodávateľa predmetu obstarávania - rekonštrukcia miestneho chodníka ul. Poľná 16.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania 10.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia - chodník ul. Trnková 09.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenia dodávateľa predmetu obstarávania 04.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenia dodávateľa predmetu obstarávania. 19.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonvo v znení neskorších predpisov 13.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - Externý manažment - postup verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - Stavebný dozor - postup verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 07.06.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - stavebné práce: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 19.03.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - stavebné práce: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 05.03.2019 Informácia o zrušení zákazky Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 18.02.2019 Výzva na predkladanie ponúk Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 23.10.2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Detské ihrisko ul.Herlianska 79 - 85 v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov 12.07.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky Zníženie energetickej náročnosti budovy so súpisným číslom 1 208 v mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 28.10.2016 Zimná údržba v MČ Košice - Košická Nová Ves 2016 - 2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk 04.05.2016 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 Detské ihrisko ul. Trnková 08.04.2016 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 Stavebné práce - MČ Košická Nová Ves - Cintorín - Oplotenie 22.10.2015 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 Rozšírenie kamerového systému mestskej polície Košice v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22.10.2015 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) 12.10.2015 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov