Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Miestne zastupiteľstvo

 

POSLANCI:

1. Ing. Tomáš Ondruš
2. Mgr. Michaela Spišiaková
3. PhDr. Mária Balková
4. Ján Pažin
5. Ing. Ladislav Pytel

 

KOMISIE:

Komisia o ochrane verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: PhDr. Mária Balková 
Členovia : ostatní poslanci miestneho zastupiteľstva

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a mládež: 
Predseda: Ing. Tomáš Ondruš 
Členovia :
1. 
2.  
3. 
4. 

Komisia finančná, výstavby, dopravy a životného prostredia: 
Predseda: Ing. Ladislav Pytel
Členovia :
1. 
2. 
3. 
4. 

Komisia sociálna: 
Predseda: Mgr. Michaela Spišiaková 
Členovia :
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Komisia na vybavovanie sťažností a verejného poriadku: 
Predseda: Ján Pažin 
Členovia :
1. 
2. 
3. 
4. 

Rokovací poriadok MiZ (Rokovaci poriadok 2013p.pdf)

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk