Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Lesňák Milan (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Miestne zastupiteľstvo

 

POSLANCI:

1. Ján Pažin
2. Michaela Spišiaková, Bc.
3. Mária Balková, PhDr.
4. Milan  Baláž
5. Tomáš Ondruš, Bc.

KOMISIE:

Komisia o ochrane verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: PhDr. Mária Balková 
Členovia : ostatní poslanci miestneho zastupiteľstva

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a mládež: 
Predseda: Bc. Tomáš Ondruš 
Členovia :
1. Andrea Spišiaková
2. Jaroslav Adamondy 
3. Štefan Daňko
4. Bc. Martin Horizral

Komisia finančná, výstavby, dopravy a podnikateľská: 
Predseda: Ján Pažin 
Členovia :
1. Slavko Klima
2. Vladimír Nigut
3. Ing. Michal Krcho
4. Peter Szedlák

Komisia sociálna: 
Predseda: Bc. Michaela Spišiaková 
Členovia :
1. Mgr. Zuzana Szabadosová
2. Ing. Ladislav Pytel
3. Mgr. Monika Nigutová
4. MUDr. Pavol Kalanin

 

Komisia na vybavovanie sťažností, verejného poriadku: 
Predseda: Milan Baláž 
Členovia :
1. Ladislav Nagy
2. Andrej Raďák
3. Ing. Vladimír Mošať
4. Janette Wojčická

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk