Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VZN

21.11.2019 VZN č. 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 14.06.2017 Návrh - VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú sa podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov na verejných priestranstvách mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 01.03.2016 Návrh VZN 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves 02.12.2015 Návrh VZN 3/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves o symboloch Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 02.12.2015 Návrh VZN 4/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Košická Nová Ves o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 12.11.2015 Návrh VZN 2/2015 Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na verejných priestranstvách mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 18.09.2015 VZN 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 04.08.2015 VZN č. 1/97 zo dňa 09. 06. 1997 o oznamovacej povinnosti právnických a fyzických osôb, vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 04.08.2015 VZN č. 1/98 o reklame na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 04.08.2015 VZN č. 2/97 zo dňa 09. 06. 1997 o povinnom navrhovaní, odsúhlasovaní času predaja – prevádzkovania, odsúhlasovaní prechodného uzatvárania predajní – prevádzkární v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 04.08.2015 VZN č. 2/2004 O umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu v MČ Košice – Košická Nová Ves 08.10.2014 VZN 1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov