Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Kontakt

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1
040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
mcknv@netkosice.sk

 

 

meno pozícia e-mail telefón
Ing. Michal Krcho Starosta MČ Košická Nová Ves starosta@kosickanovaves.sk 055/ 671 39 74
Koščová Viera Evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov a listín koscova@kosickanovaves.sk 055/7980101
Ing. Rastislav Mester Ekonomické oddelenie mester @ kosickanovaves.sk 055/7980103
Eva Spišiaková Referent kultúry, správca domu smútku spisiakova@kosickanovaves.sk 055/7980106
František Krištof Dielňa kristof@kosickanovaves.sk 055/7980107
Ing. Marián Sabol Poslanec MČ Košická Nová Ves sabol @ kosickanovaves.sk
Mgr. Michaela Spišiaková Poslanec MČ Košická Nová Ves spisiakovam @ kosickanovaves.sk 0915 361 513
PhDr. Mária Balková Poslanec MČ Košická Nová Ves balkova @ kosickanovaves.sk 0907 917 143
JUDr. Jozef Mikláš Poslanec MČ Košická Nová Ves miklas @ kosickanovaves.sk
Tomáš Ondruš, Ing. Poslanec MČ Košická Nová Ves ondrus @ kosickanovaves.sk 0915 871 597
JUDr. Rastislav Mryglot Kontrolór kontrolor @ kosickanovaves.sk
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov