Informácie o nás

Košická Nová Ves

je mestskou časťou Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. S centrom mesta ju spájajú autobusové a trolejbusové linky MHD. V obci je zriadená materská škola a Detský domov. Športové aktivity sa realizujú na futbalovom štadióne a tenisových dvorcoch. V poslednom období sa tu rozvíja i podnikateľská činnosť, pribudli obchody, reštaurácie a služby. Blízkosť mesta a príjemné prostredie sa stalo atraktívnym pre bývanie a prinieslo rozmach výstavby nových rodinných domov.

Demografické údaje

V Košickej Novej Vsi bolo k  31.12.2015 evidovaných 2 606 obyvateľov, pre porovnanie k 31.12.2014 to bolo 2 616 obyvateľov, čo predstavovalo medziročný úbytok 10 obyvateľov.

Štruktúra obyvateľstva k 31.12.2015
Kategória Muži Ženy Spolu
Vek od 0 - 3 rokov 39 28 67
Vek od 3 - 6 rokov 36 38 74
Vek od 6 - 15 rokov 143 100 243
Vek od 15 - 18 rokov 58 57 115
Vek od 18 - 60 rokov 773 723 1 496
Vek nad 60 rokov 265 346 611
Spolu 1 314 1 292 2 606

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov