Charakteristika

Mestskú časť Košice - Košická Nová Ves tvorí pôvodne samostatná obec, ktorá bola s Košicami zlúčená v roku 1968. Z 99 percent tvoria zástavbu tejto mestskej časti pôvodné rodinné domy. Len tri objekty sú iného ( panelového ) charakteru.

Územný plán mestskej časti počíta s rozširovaním výstavby. Problematicky sa v tomto smere vykresľuje vysporiadanie vlastníckych práv majiteľov pozemkov a financovia zo zdojov mestskej časti pri plánovanej výstavbe inžinierských sietí, chodníkov, ciest a verejnej zelene, čo obnáša asi 40% investičných nákladov. I tak plán počíta s výrazným zvýšením osídlenia zo súčasných 2 100 ( apríl 2001 ) na 6 000 obyvateľov. K terajším 700 domom by malo pribudnúť asi 2 000 nových rodinných domov.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov