Teší nás, že ste navštívili túto internetovú prezentáciu Košickej Novej Vsi, mestskej časti Košíc. Neustále sa snažíme zhromažďovať a dopĺňať kvalitné a presné informácie, aby sme Vám mohli na týchto stránkach ponúknuť verný obraz histórie a súčasnosti  Košickej Novej Vsi, kultúrneho a spoločenského diania, života jej obyvateľov. Veríme, že prezentácia Vás zaujme, poskytne Vám o našej mestskej časti dobrý prehľad i odpovede na Vaše prípadné otázky. Súčasťou tohto webu sú aj fragmenty z histórie mestskej časti, najbližšie naplánované akcie, informácie o organizáciách, ktoré v Košickej Novej Vsi pôsobia, záležitosti spojené s Miestnym úradom, úradné oznámenia a fotogaleria.

Aktuality

19.02.2020 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košická Nová Ves Okresný úrad Košice - pozemkový a lesný odbor 13.02.2020 VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20. februára 2020 (štvrtok) o 16.30 hod. 16.01.2020 19. fašiangový ples starostu a poslancov mestskej časti 22. február 2020 od 19:00 hod. v Dome umenia

Zobraziť viac...

06.07.2015 Nájdete nás 06.07.2015 História 06.07.2015 Charakteristika 06.07.2015 Informácie o nás 18.10.2019 VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 06.07.2015 Zoznam inštitúcií a podnikateľských subjektov 27.08.2018 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 22.02.2019 Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov