Nájdete nás

Štatút mesta Košice udáva hranice mestskej časti Košice - Košická Nová Ves takto:

Hranica MČ na juhozápadnej strane sa začína na trojchotári Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Pokračovanie hranice po západnej, severnej a čiastočne východnej strane viď popísané v u MČ Dargovských hrdinov - až po styk Sečovskej cesty s vonkajšou okresnou hranicou.

Východná hranica od tohoto styku pokračuje južne po vonkajšej okresnej hranici po styk s katastrálnou hranicou ( zároveň hranica MČ ) s Krásnou. Od uvedeného styku južná hranica MČ pokračuje po okresnej hranici totožnej s katastrálnou hranicou, vedenou údolím približne 50 m pod cestou do Zdoby. Od vonkajšej okresnej hranice približne po 200 m spoločná hranica prechádza na severný obvod súvislého lesného komplexu, po ktorej pokračuje západne až po trojchotár Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves. Z trojchotára ďalej pokračuje okrajom lesa severozápadne a západne zároveň po okresnej a katastrálnej hranici. Na okraji lesa a západnej strany spojovacej cesty vedúcej do hospodársko-športového areálu MVPZ hranica pokračuje v priamom smere severne po katastrálnej hranici približne 460 m, kde sa naviaže na západnú stranu komunikácie vedúcej z cesty na Zdobu do hospodársko-športového areálu MVPZ. Po uvedenej západnej strane komunikácie vedie hranica severne po križovatku s cestou na Zdobu; pokračuje na južnej hranici tejto cesty do križovatky so Sečovskou cestou, kde zároveň sa napojí na trojchotár - uvedený na začiatku popisu, čím sa územie MČ uzavrie.

Zobraziť Košickú Novú Ves na mape

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov