Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Tiesňové volania a dôležité telefónne čísla:  
Tiesňové volanie (jednotné číslo - požiar, pohotovosť, polícia) SOS: 112
Staré, stále platné čísla pre tiesňové volania:  
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155, 16 155
Polícia: 158
Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci): 0850 111 313
Mestská polícia: 159
Mestská polícia - Stanica KVP 055 / 789 5984
Pohotovostná služba prvej pomoci: 055 / 16 183
Pohotovostná služba prvej pomoci: 055 / 643 4165
Veterinárna pohotovosť mesta Košice: 0908 332 012
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchy verejného vodovodu - stála poruchová služba 055 / 642 7507
Asistenčná odťahová služba motoristom: 18 123
Centrálny mestský dispečing: 055 / 641 9131
Linka Pomoc.sk: 0800 500 500
Linka detskej istoty pri SV UNICEF: 116 111
Fenestra (násilie páchané na ženách) od 9.00 –17.00: 055 / 625 5237
Fenestra (násilie páchané na ženách) non-stop: 0905 204 414
Mestské informačné centrum Dargov: 055 / 16 186
Informácie vlaky a autobusy: 12 111
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  
- zákaznícke tel. číslo zo všetkých telekom. sietí na Slovensku: 18 188
Letisko (informácie - odlety, prílety): 055 / 683 2111
Letisko nonstop dispečing: 055 / 683 2100
Veterinárna asanačná služba Košice: 0905 313 084

Kontakty a umiestnenie úradov štátnej správy v Košiciach:
 

Okresný úrad Košice  
Budova na Komenského 52 055 / 6001 111
odbor organizačný 055 / 6001 220
odbor majetkovoprávny 055 / 6001 308
odobr všeobecnej vnútornej správy 055 / 6001 111
odbor živnostenského podnikania 055 / 6001 160
odbor CO a krízového riadenia 055 / 6001 111
odbor školstva,                                                                    Zádielska 1 055 / 7245 442
odbor výstavby a bytovej politiky                                       Komenského 52 055 / 6001 450
odbor opravných prostriedkov                                          Komenského 52     055 / 6001 303
katastrálny odbor                                                                Južná trieda 82 055 / 2818 001
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií        Komenského 52 055 / 6001 356
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií        Hroncova 13 055 / 6004 106
   
   
pozemkový a lesný odbor                                                  Popradská 78 055 / 623 6482
   
odbor starostlivosti o životné prostredie                        Komenského 52 055 / 6001 251
odbor starostlivosti o životné prostredie                        Adlerova 29 055 / 671 3086

 

Miestni podnikatelia

názov popis e-mail telefón web adresa
Ihrisko Pub Bar pri ihrisku info@ihrisko-pub.sk 0907 090 773 www.ihriskopub.sk Agátová 1
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov