Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VZN

25.06.2024 Vyhlásenie - Všeobecné záväzné nariadenie 1/2024 18.03.2024 Postup pri podávaní pripomienok k Všeobecne záväzným nariadeniam 18.04.2023 VZN 1/2023 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 18.04.2023 VZN 2/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 23.12.2020 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 4/2015 Vyhlásenie 01.04.2020 VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 01.04.2020 VZN č. 2/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 22.11.2019 VZN č. 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 18.03.2016 VZN 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves 18.12.2015 VZN 3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves o symboloch Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 18.12.2015 VZN 4/2015 Všeobecne záväzné nariadeni mestskej časti Košice – Košická Nová Ves o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 18.09.2015 VZN 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 04.08.2015 VZN č. 1/98 o reklame na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov