Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Lesňák Milan (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Starosta mestskej časti

Ing. Milan Lesňák

Mojou ambíciou je vytvoriť priestor na realizáciu projektov z peňazí Európskej únie, ktoré prinesú požadovanú zmenu do našej MČ. Vďaka skúsenostiam, viem zaistiť efektivitu vynaložených finančných prostriedkov do relevantných aktivít mestskej časti.

Aj keď som predstaviteľom tej mladšej generácie, nezabúdam na tradičný charakter našej mestskej časti, nakoľko moji rodičia a starí rodičia sa aktívne zapájali do jej života. V ich príbehoch často krát rezonoval fakt, že Košická Nová Ves môže byť hrdá na svoje tradície a predovšetkým na pracovitosť miestnych ľudí. Aj preto chcem prispieť k vytvoreniu kultúrno-umeleckého programu k lepšej propagácii našej mestskej časti.

Naša MČ predstavuje obrovský potenciál k príjemnému, ale aktívnemu životnému štýlu. Verím v bezproblémové spolunažívanie medzi mladšou a staršou generáciou. Mojou ambíciou je skutočná integrácia občanov do obecných aktivít a spoločné vytvorenie pekného miesta pre život!

Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.Viac informácií sa dočítate tu.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom miestnej časti vyhradené miestnému zastupiteľstvu

Kontakt:
e-mail: starosta@kosickanovaves.sk
mobil: 
0918 630122
 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk