Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Organizačná štruktúra

Adresa miestneho úradu :

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

Mliečna 1

040 14  Košice - Košická Nová Ves


e-mail : mcknv@netkosice.sk
Tel. : 055/ 798 01 01

 

 

Starosta MČ :
Ing. Michal Krcho

 

Zástupca starostu:

PhDr. Mária Balková

 

Kontrolór:
JUDr. Rastislav Mryglot

Evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov a listín:
Viera Koščová

Ekonomické a personálne oddelenie:
Ing. Rastislav Mester

Ing. Stanislava Tokarčíková

Referent kultúry, správca domu smútku:
Eva Spišiaková

Referent pre životné prostredie a výstavbu
Zuzana Hricíková

 

Pracovníci údržby mestskej časti:

František Krištof

František Turták

Igor Ongáľ

Miroslav Šidelka

 

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov