Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Komisie

 

Komisia o ochrane verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: PhDr. Mária Balková 

Členovia :
1.  Ing. Tomáš Ondruš
2.  Mgr. Michaela Spišiaková
3.  Ing. Marián Sabol
4.  JUDr. Jozef Mikláš

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a mládež: 
Predseda: Mgr. Michaela Spišiaková 
Členovia :
1.  ...
2.  ...
3.  ...
4.  ...

Komisia finančná, výstavby, dopravy a životného prostredia: 
Predseda: Ing. Marián Sabol
Členovia :

1.  ...
2.  ...
3.  ...
4.  ...

Komisia sociálna: 
Predseda: Ing. Tomáš Ondruš
Členovia :
1.  ...
2.  ...
3.  ...
4.  ...

 

Komisia na vybavovanie sťažností a verejného poriadku: 
Predseda: JUDr. Jozef Mikláš
Členovia :
1.  ...
2.  ...
3.  ...
4.  ...

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov