Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Informácia o zrušení zákazky

         

         Dňa 18. 02. 2019  bola vyhlásená súťaž  s predmetom zákazky – stavebné práce  Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s. č. 1208, ktorú vyhlásil verejný obstarávateľ Mestská časť Košice - Košická Nová Ves ako zákazku s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronického systému E-LENA. Zákazka bola vyhlásená pod číslom  000220-718  s lehotou na predkladanie ponúk dňa 28. 02. 2019 15:00. Vzhľadom na systémovú poruchu, nemožnosť registrácie záujemcov v systéme E-LENA, bola zákazka zrušená a bude sa opakovať tým istým spôsobom zadávania.

 

 

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov