Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Ustanovujúcie miestne zastupiteľstvo

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 03.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

 

z v o l á v a m

 

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční
dňa 07. decembra 2018 (piatok) o 16.30 hod.
v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice

 

Návrh programu:


Slávnostná časť:
1. Otvorenie  zasadnutia
2. Informácia miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a
poslancov miestneho zastupitelstva v mestskej časti
3. Zloženie sľubu starostu mestskej časti Košice – Košická Nová ves
4. Zloženie sľubu poslancov Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
5. Vystúpenie starostu mestskej časti

 

Prestávka
 

Pracovná časť
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MiZ
8. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti a
poslancov miestneho zastupitelstva mestskej časti
9. Zriadenie komisií MiZ a vymedzenie ich úloh
10. Voľba predsedov komisií MiZ    
11. Určenie poslaneckých obvodov
12. Určenie platu starostu mestskej časti
13. Menovanie zástupcu starostu mestskej časti
14. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
15. Diskusia
16. Záver

                                                                                                                                  Ing. Milan Lesňák
                                                                                                                                      Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov