Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

 


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves podľa § 166
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice určilo:


- uznesením č. 194 zo dňa 02. 06. 2022 určilo počet poslancov 5 pre volebné
obdobie 2022 – 2026
- uznesením č. 195 zo dňa 02. 06. 2022 1 volebný obvod pre volebné obdobie
2022 – 2026

Volebný obvod č. 1
Ulice:
Agátová, Brestová, Buková, Mliečna, Poľná, Na Doline, Vínová, Sv. Ladislava,
Jaseňová, Herlianska, Ortvaňová, Trnková, Furčianska, Čerešňová, Vyšná Úvrať,
Ulica Zelená stráň, Ulica Ku Gederu, občania s trvalým pobytom v Mestskej časti
Košice – Košická Nová Ves (bez uvedenej ulice a čísla domu), občania s trvalým
pobytom v záhradkárskych lokalitách k. ú. Košická Nová Ves.

Košice, dňa 19. 07. 2022                   

                                                                                Ing. Michal Krcho
                                                                                    Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov