Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Oznam

Oznam o zámene pozemkov za účelom vysporiadania majetkovo-právnych  vzťahov miestnymi komunikáciami Agátová , Buková

 

 

Na základe ponuky spoločnosti SEVEN Eleven zo dňa 31.05.2015 týmto zverejňujeme zámer na zámenu pozemkov medzi zmluvnými stranami:

 

Mesto Košice, vlastník parcely C KN č. 1249, kde sa má vymeniť pozemok  o výmere 33 m2.

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, vlastník parcely C KN 323/2, kde sa má vymeniť pozemok  o výmere 9 m2.

Seven eleven s.r.o., vlastník parcely č. 325/4 ponúka na zámenu 42 m2.

 

Postup:

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves predá mestu Košice 9m2 zo svojej parcely.

Následne mesto Košice zamení so spoločnosťou 42 m2 so spoločnosťou Seven Eleven s.r.o.

Predostrená zámena bude prerokovaná na XIX. MiZ , ktoré sa bude konať dňa 22.08.2017.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Milan Lesňák

                                                                                                                    Starosta MČ

Košice, 17.7.2017

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov