Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu!

 

      

       Vzhľadom na aktivizáciu zosuvov pôdy na území mesta Košice, MČ Vyšné Opátske, MČ Košická Nová Ves, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.

 

       Na  základe uvedených skutočností a rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe odporučenia Krízového štábu mesta Košice

 

P R I M Á T O R    M E S T A    V Y H L Á S I L   

dňa 28. marca 2019 o 10,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.

 

            Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku.

 

         Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

         V Košiciach, dňa 28. marca 2019

                                                                                                                              

                                                                                                        Ing. Jaroslav Polaček

    primátor mesta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov