Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Verejné zhromaždenie obyvateľov

P O Z V Á N K A

na verejné zhromaždenie občanov   

  

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Košická Nová Ves na základe uznesenia č. 143/2016 , z XII. zasadnutia, konaného 14.09.2016, zvoláva verejné zhromaždenie občanov k problematike:

 

"Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna"

19. november 2016 (sobota) o 15.00 hod.

v priestoroch jedálne bývalej ZŠ Poľná č.1.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna
  3. Interpelácie a dopyty občanov

 

 

Ing. Milan Lesňák

   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov