Zber a odvoz nepotrebných vianočných stromčekov

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves bude v termíne od 18.1.2021 do 18.2.2021 realizovať zber a odvoz nepotrebných vianočných stromčekov.

Zber sa bude realizovať vždy v

UTOROK a ŠTVRTOK

Od tohto termínu môžete stromčeky vyložiť pred svoju nehnuteľnosť a naši pracovníci budú realizovať zber a odvoz v celej mestskej časti priebežne.

Zelena stráň - ku stanovištu kontajnerov (tak, aby nebránili priebežnému vývozu komunálneho a triedeného odpadu)

Taktiež môžete nahlásiť vyloženie stromčeka telefonicky na MÚ alebo na tel. čísle 0917182238.

Taktiež môžete doniesť vianočný stromček na zberné miesto pri 3-tej bráne na Poľnej ulici (pracovné stredisko) Pon – Pia v čase 7:00-14:00,

alebo ho odniesť do ktoréhokoľvek zberného dvora na území mesta Košice.

Takto vyzbieraný Zelený odpad bude následne odvezený spoločnosťou KOSIT a zhodnotený v mestskej kompostárni v Bernátovciach.

Dôležité je, aby bol stromček dôsledne zbavený ozdôb.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

                                                                                                                         Ing. Michal Krcho

                                                                                                                                  starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov