Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Okrsková komisia

 

Okrsková volebná komisia

pre voľby prezidenta 2019

 

     Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

do 11. 2. 2018 do 24.00 hod. doručiť v listinnej forme alebo elektronicky

na emailovú adresu:

mcknv@netkosice.sk

     Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

 

Tel. kontakt:055/7980101, 0918 630 122

 

Košice, 30. 1. 2019

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov