Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Vzdanie sa mandátu poslanca

O Z N Á M E N I E

 

     V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že dňa 04. 12. 2018 zanikol mandát poslanca

Ing. Peter Klíma, PhD., za stranu Šport do Košíc a na Východ

 

z dôvodu  vzdania sa poslaneckého mandátu Miestneho zastupitelstva v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.

 

     Ďalším v poradí ako náhradník za poslanca do Miestneho zastupitelstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves nastupuje s počtom hlasom 329

Ing. Ladislav Pytel

za stranu Kresťanskodemokatické hnutie.

 

 

Košice, 06. 12. 2018

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov