Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Okrsková volebná komisia

pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2019

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže politická strana, alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – do 01. 4. 2019 do 24.00 hod. doručiť v listinnej forme alebo elektronicky

na emailovú adresu:
mcknv @ netkosice.sk

Tel. kontakt: 055/7980101, 0918 690 380

 

 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailovú adresu je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov