Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2022

ROZPIS a TERMÍNY UMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV na rok 2022

 

https://www.ondavskematiasovce.sk/evt_image.php?img=3522

18. 3.    ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

21. 3.    ul. Trnková – detské ihrisko

23. 3.    ul. Mliečna – rázcestie s ul. Vínová

                                                                   

22. 4.    ul. Poľná –  oproti domu č. 32 (pri trafostanici)

25. 4.    ul. Na Doline – parkovisko

27. 4.    ul. Herlianska –  vedľa domu č. 2 ( oproti parkovisku Kláštor)

 

20. 5.    ul. Ortvaňová – medzi domami č. 45- 47 (pri uličke na Trnkovú)

23. 5.    ul. Sv. Ladislava - Pri Čorgove

25. 5.    ul. Furčianska –  oproti domu č.61 ( križovatka s Trnkovou)

 

17. 6.    ul. Vyšná Úvrať –  pri dome č. 19 ( dolné rázcestie)

20. 6.    ul. Herlianska  - medzi bytovkami č. 81-83 ( smer na MI)

22. 6.    ul. Agátová –  medzi domami č. 49 – 51

 

15. 7.  -  ul. Trnková –  oproti domu č. 63 ( spodná časť)

18. 7.  -  ul. Sv. Ladislava – pri schodoch oproti domom č. 142-144

20. 7.  -  ul. Mliečna – rázcestie s ul. Vínová

 

12. 8.   - ul. Na Doline – parkovisko

15. 8.   - ul. Poľná –  oproti domu č. 32 (pri trafostanici)

17. 8.   - ul. Furčianska –  oproti domu č.61 ( križovatka s Trnkovou)

 

09. 9.  -  ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

12. 9.  -  ul. Sv. Ladislava - Pri Čorgove

14. 9.  -  ul. Ortvaňová – medzi domami č. 45- 47 (pri uličke na Trnkovú)

 

07.10.  -   ul. Herlianska –  vedľa domu č. 2 ( oproti parkovisku Kláštor)

10. 10.  -  ul. Agátová –  medzi domami č. 49 – 51 ( ulička ku tenis.  kurtom)

12. 10.  -  ul. Vyšná Úvrať –  pri dome č. 19 ( dolné rázcestie)

 

04. 11.  -  ul. Mliečna  - oproti domu č. 97 ( pri cintoríne)

07. 11.  -  ul. Trnková – detské ihrisko

09. 11.  -  ul. Sv. Ladislava – oproti domu č. 84

 

02. 12.  -  ul. Poľná –  oproti domu č. 32 (pri trafostanici)

05. 12.  -  ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

07. 12.  -  ul. Furčianska –  oproti domu č.61 ( križovatka s Trnkovou)

 

    

Mestská časť si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov.

Prosím o dodržiavanie kapacity naplnenia veľkokapacitného kontajnera.

Neukladajte odpady okolo kontajnerov  -  NEBUDE ODVEZENÝ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov