Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
 

Sv. Ladislava 2/A Košice - Košická Nová Ves, ČOM: 0000603968, EIC: 24ZVS0000037596A

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-KOŠICKÁ NOVÁ VES v úseku: ul. Ortvaňová č.d. 1, ul. Herlianska č.d. 36, 38, 40, od č.d. 13 po č.d. 57 nepárne, ul. Furčianska č.d. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/A, 1005, 1007, 1009, ul. Trnková od č.d. 24 po č.d. 72 párne, od č.d. 37 po č.d. 87 nepárne, č.d. 59/A, ul. Sv. Ladislava od č.d. 2 po č.d. 40 párne, č.d. 1, 9, 11, od č.d. 15 po č.d. 31 nepárne, ul. Agátová č.d. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23A, 25, 27, ul. Brestová od č.d. 2 po č.d. 30 párne, od č.d. 1 po č.d. 27 nepárne

v termíne

8. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov