Vyhlásenie III. stupeňa povodňovej aktivity

Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situáciu došlo dnes v Košiciach k zvýšeniu hladín vodných tokov a spodnej vody. Z dôvodu vybreženia a vyliatia vodných tokov dochádza k ohrozeniu života a zdravia, majetku právnických a fyzických osôb, životného prostredia a kultúrneho dedičstva, ako i hospodárskej činnosti.

Primátor mesta preto dnešným dňom vyhlásil v Košiciach tretí stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch a drobných vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta. Počas povodňovej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku. Vyhlásený stupeň povodňovej aktivity sa bude v ďalších dňoch prehodnocovať podľa aktuálneho stavu na vodných tokoch na území mesta.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov