Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

KOSIT a. s. - oznámenie o triedenom vrecovom zbere

V súvislosti s naplánovaným  zvozom vrecového triedeného zberu v treťom januárovom týždni si dovoľujeme informovať verejnosť, že odvoz skla zo zelených 100 l vriec KOSIT v dňoch od  18. až do 21. januára 2017 nebude realizovať.    Dôvodom je posilnenie zvozu komunálneho odpadu a skrátenie časového sklzu, ktorý je spôsobený tým, že osádka zberného vozidla musí koše   manuálne vyslobodzovať z nánosov snehu pri kontajnerových stanovištiach. Preto prosíme  občanov, fyzické osoby bývajúce   v IBV,   aby svoje vrecia pred domy v uvedených termínoch  nevykladali.  Robíme všetko preto aby sa situácia stabilizovala čo najskôr.  Stále je tu aj  možnosť  vytriedený odpad odovzdať v niektorom zo zberných dvorov na území mesta. O náhradnom termíne budeme včas  informovať. Za pochopenie vopred ďakujeme. 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov