Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Štatistické zisťovanie

O Z N A M

 

V súvislosti s doručeným oznámením Štatistického úradu SR Vám oznamujeme nasledovné informácie: 

   

     V mesiacoch február až apríl 2017 sa uskutoční zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti na Slovensku organizované Národnou bankou Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR, ktoré je súčasťou európskeho projektu riadeného Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať pohľad na ekonomické správanie sa rozličných domácností, čo bude slúžiť ako podklad pre rôzne štúdie v hospodársko-politických oblastiach.

 

     Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí Slovenska s viac ako 4000 náhodne vybranými domácnosťami, medzi nimi je aj naša mestská časť.

 

     V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca Štatistického úradu SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom Národnej banky Slovenska a predsedom Štatistického úradu SR.

 

     Všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru, bude s nimi narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov