Pomoc Ukrajine

 

Žiadosť o dávku hmotnej núdze podávajú odídenci z Ukrajiny, ktorým bolo udelené dočasné útočisko a ich dočasný pobyt je:

  • Na území mesta Košice – na pobočke ÚPSVaR na Popradskej ulici č. 74 (mestská časť Košice – Západ)
  • Na území okresu  Košice – okolie  -  na pobočke ÚPSVaR Staničné námestie č. 9

Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

 

Odkaz na registráciu dočasného útočiska, ktorá urýchli vybavovanie na mieste (neslúži na rezerváciu termínu):

Registrácia dočasného útočiska (minv.sk) 

 

Webstránky medzinárodnej organizácie pre migráciu:

 

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov