Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie

Oznámenie

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

     Starosta mestskej časti Košice Košická Nová Ves  na základe rozhodnutia predsedu NR SR č.  209/2022 Z. z.  o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy  obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a v súlade s ustanovením § 8 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov  určené na deň  29. októbra 2022  od  7.00 hod.  do  20.00 hod. 

Volebný okrsok a volebná miestnosť:

 

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

Pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:

 

Agátová, Brestová, Buková, Mliečna, Na Doline, Poľná, Sv. Ladislava, Vínová a  občania s trvalým pobytom na obci bez konkrétnej adresy a občania s trvalým pobytom v záhradkárskych lokalitách

 

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

Pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:  

Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Jaseňová, Ortvaňová, Trnková, Vyšná Úvrať,

Ulica Zelená stráň, Ulica Ku Gederu

 

Košice, 05. 08. 2022                                                        

                                                                                           Ing. Michal Krcho

                                                                                                 Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov