Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Veľkokapacitné  kontajnery

 

Umiestnenie VKK

v období od 17. 03. 2016 -  24. 03. 2016

 

                            ulica                                                                      miesto

 

17. 03.            ul. Mliečna                                                     plocha oproti cintorínu

 

18. 03.           ul. Herlianska                                                     pri plynoregulačke

           

19. 03.            ul. Trnková                                                      pri detskom ihrisku 

                                                  

21. 03.           ul. Agátová                                                   rázcestie Buková - Brestová

 

22. 03.           ul. Ortváňova                                                   rázcestie s Trnkovou

 

24. 03.          ul. Na Doline                                                           parkovisko

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves si vyhradzuje právo zmeniť stanovište VKK.

Košice, 16. 03. 2016

 

 

                                                                                                          Ing. Milan Lesňák

                                                                                                               Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov