Oznam VSD, a. s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, vykonanie fyzických odpočtov elektromerov vo Vašej obci v termíne od 05.06.2023 do 10.06.2023.

Odpočtár je vybavený identifikačnou kartou, kde je uvedené meno a fotografia  odpočtára ako Zmluvného partnera VSD, a.s .

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov