Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Verejné zhromaždenie

 

P O Z V Á N K A

na verejné zhromaždenie občanov   

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves pozýva občanov na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa

18. Júna 2016 (sobota) o 15.00 hod.

v priestoroch jedálne bývalej ZŠ Poľná č.1.

Program:

  1. Návrh zmien a doplnkov územného plánu Košická Nová Ves
  2. Informácia o záverečnom účte mestskej časti za rok 2015
  3. Interpelácie a dopyty občanov

 

Ing. Milan Lesňák

   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov