Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie

O Z N Á M E N I E

emailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022:

mcknv@netkosice.sk

Košice, 02. 08. 2022

    Ing. Michal Krcho

Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov