Preberanie kandidátnych listín

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

      

     V súvislosti s konaním voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 v čase od 07:00 do 20:00 Vám oznamujeme, že

 

posledným dňom na podanie kandidátnych listín je

utorok 30. augusta 2022 do 24:00 hod. (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb).

 

     Kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu mestskej časti je potrebné doručiť v listinnej forme zapisovateľke miestnej volebnej komisie.   

     Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec, nezávislý kandidát príp. splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

     Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí, nezávislí kandidáti príp. ich splnomocnenci môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľke miestnej volebnej komisie v kancelárii prvého kontaktu  (po vstupe do budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Košická Nová Ves,  Mliečna 1, Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín a 30. augusta 2022 do 24:00 hod.   

     Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť mailom alebo telefonicky so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie:

 

Viera Koščová

e-mail: koscova@kosickanovaves.sk, mcknv@netkosice.sk

T.č.: 055/ 7980101

UŽITOČNÉ ODKAZY:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info21  

https://www.minv.sk/?selfgov22-info23  

https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov