Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Veľkokapacitné kontajnery - Zrušenie

 

Veľkokapacitné kontajnery sa v našej mestskej časti rušia.

Citujem oznam od spoločnosti KOSIT zo dňa 16.3.2020.

,,V nadväznosti na už avizovaný možný dopad epidémie koronavírusu na služby poskytované našou spoločnosťou pre Mesto Košice, je spoločnosť KOSIT a.s. nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu našich zamestnancov s odpadom.
Vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17.03. 2020 nebudeme zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu. Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí, alebo záhradkárskych lokalít. Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber.

K ďalším opatreniam pristúpime vždy po vyhodnotení situácie, o čom Vás budeme bezodkladne informovať.

S pozdravom, spoločnosť KOSIT "
koniec citácie.

Na základe tejto skutočnosti nebudú v našej mestskej časti k dispozícii VKK veľkokapacitné kontajnery až do odvolania.

Rozpis VKK na tento týždeň je neplatný.

Ďakujem za pochopenie a solidárnosť.


Za komplikácie sa ospravedlňujem.
 

Ing. Michal Krcho - starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov