Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

v období mesiaca OKTÓBER 2020

              

Na základe rozhodnutia a pokynov magistrátu mesta Košice, sa bude vývoz veľkokapacitných kontajnerov v našej mestskej časti realizovať v nasledujúcich mesiacoch vo frekvencii 3 krát za mesiac.

              

Dátum Ulica Miesto
9.10. ul. Agátová rázcestie Buková - Brestvová pri krížiku
12.10. ul. Mliečna oproti domu č. 99
14.10. ul. Sv. Ortváňová rázcestie s ul. Trnková

                   

Prosím o dodržiavanie kapacity naplnenia veľkokapacitného kontajnera.

Neukladajte odpady okolo kontajnerov  -  NEBUDE ODVEZENÝ

Prosím, neblokujte kontajner parkovaním osobných automobilov v jeho blízkosti.

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves si vyhradzuje právo zmeniť umiestnenia VKK.

 

                                                                                                                                       Ing. Michal Krcho

                                                                                                                                              starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov