Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Veľkokapacitné kontajnery

 

 

Umiestnenie VKK

v období od 07. 09. 2017 -  13. 09. 2017

              

                            ulica                                                                         miesto

 

07. 09.                 ul. Trnková                                                       pri parčíku

 

08. 09.                 ul. Agátová                                                             kolkáreň

 

09. 09.-10.09.     ul. Sv. Ladislava                                           medzi domami č. 29 – č. 31

                                                

11. 09.                ul. Na Doline                                                      parkovisko

 

12. 09.                ul. Herlianska                                               plynoregulačka

 

                                                                                                                                   

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves si vyhradzuje právo zmeniť umiestnenia VKK.

 

 

Košice, 06. 09. 2017

                                                                                          Ing. Milan Lesňák

                                                                                                starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov