Vianočný príhovor starostu mestskej časti

 

Vážení spoluobčania,                                                                       

vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá postihla celú našu spoločnosť, ma mrzí, že v tomto roku sme nemohli organizovať žiadne spoločensko-kultúrne  akcie, žiadne stretnutia so seniormi a jubilantmi ani žiadne iné milé stretnutia spojené aj s nadchádzajúcim obdobím Vianoc.

Prihováram sa k  Vám v čase, keď len pár dní nás delí od krásnych sviatkov Vianoc, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia.

Vianoce sú hlavne o láskavosti a spolupatričnosti nás ľudí, najvhodnejší čas kedy si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len peniaze a hmotné statky, ale hlavne porozumenie, pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť. A v súčasnej situácii o to viac.

Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. Vianočný stromček, darčeky, kapustnica, ryba, šalát, medové oblátky, cesnak, jablko, orechy, všetky krásne zvyky a tradície, ktoré sme zdedili po našich rodičoch a nech Štedrý večer zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore. O tom, aby sme sa pristavili pri hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu.

V tomto čase Vianoc, ale aj počas celého roka si pripomeňme jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k vám, milí naši otcovia, mamy,  babky a dedkovia. 

Aj dnes, ste to práve vy, ktorí nám mladším ukazujete, ako s hrdosťou a pokorou sa má zvládať mimoriadne obdobie, ktoré nás v súvislosti koronavírusom postihlo, kde sa naplno prejavuje vaša životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných.

Drahí spoluobčania, novošania, škvarkari

v mene svojom ako aj v mene poslancov miestneho zastupiteľstva a pracovníkov miestneho úradu   Vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov a známych.

Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú snahu naďalej meniť veci k lepšiemu.

 

Do Nového roka 2021 Vám želám veľa zdravia, lásky a porozumenia a Božieho požehnania. Želám vám rok plný úspechov, šťastia, pohody  i spolupatričnosti, aby sme mohli všetci pokojne nažívať v našej krásnej obci.

Ing. Michal Krcho - starosta      

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov