Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Voľby do NR SR 2020 - OZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

     Starosta mestskej časti Košice Košická Nová Ves  na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 351/2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 8 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  určené na deň  29. februára 2020  od  7.00 hod.  do  22.00 hod. 

Volebný okrsok a volebná miestnosť: _______________________________________________________________________________________

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

Pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:

 

Agátová, Brestová, Buková, Mliečna, Na Doline, Poľná, Sv. Ladislava, Vínová a  občania s trvalým pobytom na obci bez konkrétnej adresy a občania s trvalým pobytom v záhradkárskych lokalitách

 

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

Pre občanov s trvalým pobytom na uliciach:  

 

Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Jaseňová, Ortvaňová, Trnková, Vyšná Úvrať,

Ulica Zelená stráň

 

Košice, 28. 11. 2019

                                                                                                                      Ing. Michal Krcho

                                                                                                                           Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov