Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

 

Oznámenie

o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 04. novembra 2017, môžu politické strany a koalície doručiť najneskôr do 05. 10. 2017 starostovi mestskej časti v listinnej forme aj elektronicky na adresu mestskej časti:

mcknv@netkosice.sk

lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

V Košiciach, dňa 21. 08. 2017

 

 

                                                                                                                                               Ing. Milan Lesňák

                                                                                                                                                  Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov