Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností  pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

           Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov určené na deň  4. novembra 2017  od  7.00 hod.  do  22.00 hod.:

Volebný okrsok a volebná miestnosť:

 

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

ul. Agátová, Brestová, Buková, Mliečna, Na doline, Poľná, Sv. Ladislava, Vínová,  občania s trvalým pobytom na obci bez konkrétnej adresy a občania s trvalým pobytom v záhradkárskych lokalitách k. ú. Košická Nová Ves

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť: bývalá ZŠ Poľná č. 1

ul. Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Jaseňová, Ortváňová, Trnková a Vyšná Úvrať, Zelená stráň

 

Košice, 05. september 2017

 

                                                                                                                    Ing. Milan Lesňák

                                                                                                                          starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov