Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Uvedený návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Košické Olšany" je zverejnený na webovom sídle MŽP SR spolu so správou:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kosicke-olsany

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov