Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska. Bližšie informácie a podrobný popis stavby sa nachádza v prílohe č.1 súťažných podkladov. Pred nacenením je potrebná obhliadka v teréne. Prípadné ďalšie náklady vyplývajúce z realizácie stavby neuvedené vo výkaze výmere je uchádzač povinný zohľadniť v ponuke tak, aby predložená ponuka a cena diela zahŕňala kompletnú realizáciu.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov