Oznámenie o okliesňovaní a výrube pod elektrovodmi NN

Miestny úrad mestskej časti Košice - Košická Nová Ves oznamuje vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskej časti Košická Nová Ves, že vo štvrtok a piatok, t.j. 29.7. - 30.7.2021  na základe požiadavky prevádzkovateľa elektrického vedenia NN  -  spol. PIKOLO s.r.o.  vykoná okliesňovanie drevín – orez konárov stromov nachádzajúcich sa v blízkosti elektrického vzdušného vedenia, ktoré ohrozujú jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov