Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Skrátenie úradných hodín

 

V zmysle vydaných výstrah SHMÚ oznamuje Mestská časť Košice - Košická Nová Ves obyvateľom skrátenie úradných hodín miestneho úradu z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa upravujú úradné hodiny miestneho úradu takto:

 

8. august 2018 (streda) od: 8:00 hod. do 14:30 hod.

 

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

                                                                                                                  Ing. Milan Lesňák

                                                                                                                         starosta

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov